Att se skillnad på en braxen och en björkna kan vara svårt eftersom dessa fiskar är nära besläktade. De kan dessutom bilda hybrider om de lever i samma sjö. Ett sätt att se skillnad på braxen och björknan är att studera ögat. På björknan är ögats diameter större eller lika stort som avståndet från ögat fram till nosen. Braxen har ett längre avstånd från ögat till änden av nosen än ögats diameter. Ett annat sätt är att se skillnad på fiskarna är att studera bröstfenan. Hos en björkna når inte bröstfenan bak till bukfenan och fenorna är också rödaktiga eller skära med grå spetsar.

På bilden ser vi fiskar från Dansjön i Alvesta och i mitten har vi ett exemplar av braxen som flankeras av två stycken björkna.

Bilden är tagen av Mats och Magnus från Finjasjön.

Post Author: Jonas Lindstens