Om sjöarna

Utsikt över Furen Dansjön

Dansjön och Furen ligger i Alvesta kommun och ingår i Mörrumsåns vattensystem.

Dansjön är ca 130 ha och ligger 5 km norr om Alvesta vid byn Lekaryd.

Furen är ca 360 ha och ligger 10km nordost om Alvesta mellan Härlöv och Ryd/Boatorp.

3 åar ingår också i FVO, Mohedaån, Åängsån och Lekarydsån.

Vanliga fiskarter är abborre, gädda, gös, mört, braxen och sutare.