Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Dansjön och Furens fiskevårdsförening

Nyheter

INSTÄLLT: Årsmöte 2020 den 29/3 kl 18.00 Härlöv Skola

På grund av Coronaviruset är årsmötet uppskjutet på obestämd tid. Ny kallelse kommer.

Välkomna till Dansjön och Furens fiskevårdsförenings årsmöte den 29/3 kl 18.00 i Härlöv skola. På mötet är det sedvanliga årsmötesförhandlingar och styrelsen kommer även presentera resultatet från provfisket. För 50 kr får man förtäring på mötet.

Anmälan till mötet sker genom att höra av sig till Roland Nilsson, 070-8870418, eller Billy Thörnqvist, 076-1078899 senast 23/3.

Dagordning

 • §1. Årsmötets öppnande.   
 • §2. Val av mötets ordförare
 • §3. Val av mötets sekreterare
 • §4. Val av Justeringsman. 
 • §5. Dagordning
 • §6. Mötets utlysning
 • §7. Styrelsen informerar om året som gått.
 • §8. Verksamhetsberättelse
 • §9. Revisorernas berättelse
 • §10. Ansvarsfrihet
 • §11. Val av ordförare på 1 år.
 • §12. Val av 4 st styrelseledamöter på 2 år.
 • §13. Val av 2 st revisorer samt 1 revisor suppleanter. 
 • §14. Val av valberedning och sammankallande.
 • §15. Hemsidan.
 • §16. Årsmötesprotokoll.
 • §17. Övriga frågor.
 • §18. Årsmötets avslutande

Provfiske i Dansjön och Furen

Under hösten har det det genomförts provfiske i Dansjön och Furen. Provfiske är en viktig metod för att få kunskap om sjöarnas fiskebestånd och ger även en möjlighet att följa upp hur sjöarna utvecklas och om fiskevårdsåtgärderna ger en önskvärd effekt. Resultatet i Furen visade att det fanns gott om medelstor mört och braxen, men även en del gös. I Dansjön var mörten av mindre storlek, men det fångades en stor abborre och det finns potential för fler stora abborrar.

Provfiske innebär att man lägger ut ett bestämt antal nät på bestämda gps-punkter i en sjö eller ett vattendrag. Vid provfiske används ett antal standardiserat nät med olika maskstorlekar som placeras på olika djupzoner i sjön. I både Dansjön och Furen har 10 st nät använts. Tanken med provfiske är att det ska genomföras regelbundet för att man ska få en bra information om fiskbeståndens utveckling. Resultatet är uppladdat i SLUs databas och kan ses för respektive sjö, Furen och Dansjön. Sjöarna ligger i södra Östersjön, 86 Mörrumsåns vattenavrinningsområde och Alvesta.

I Dansjön visades att det fanns gott om mindre mört i sjön och även några större abborrar. Man fick även löja och gers i Dansjön. Viktigt att påpeka är att fiskar över 2 kg oftast inte fastnar i provfiskenäten vilket innebär att andelen rovfisk är något högre.

Furen hade mer gös och braxen. Mörten och Braxen var större i Furen. Under provfisket syntes att det även fanns en del välmående gösar i Furen.

Resultatet kommer att användas för framtida insatser i sjöarna för att förbättra fiskebeståndet. Dansjön och Furens fiskevårdsförening vill även rikta ett stort tack till Mats och Magnus i Finjasjöns fiskevårdsförening som har genomfört provfisket.