Vi har börjat med årets reduktionsfiske i Furen. Första steget var att förbereda nätet på land för att möjliggöra en enkel utsättning av näten för att sedan sätta ut näten med hjälp av draggar runt Oset i södra delen. Man kan se ryssjorna från land genom att leta efter gula och röda dunkar som flyter.

En storryssja bygger på att man sätter ett nät från land som fångar upp fisken och leder den in i ryssjan. Målet är att placera den efter sträckor som mörten och braxen passerar på vägen till sina lekplatser.

Sedan dess har vi vittjat dessa 2 varannan dag, dom första gångerna var det bara ca 10-20 kg vitfisk varje gång och sedan plötsligt var det 300 kg vitfisk i ryssjorna vid flera tillfällen.

Så totalt tom den 10/4 så har vi tagit upp 1080 kg vitfisk (uppdatering 18/6, totalt togs 1,8 ton vitfisk upp) mest små mörtar och en del braxar men inte så många. Det har även varit mycket Gösar ca 115 st och ca 60 gäddor även 2 st ålar har fastnat i ryssjorna.

Alla Gösar, gäddor, ålar och stora abborrar har släppts tillbaka i sjön.

Så det finns fisk i Furen. Gösarna är stora och fina fulla med rom även mindre gösar finns. Så föryngringen på gös verkar gå bra. Det har även varit några stora gäddor och även små.

Om det finns någon som är intresserad av att vara med och vittja så hör av er till någon i styrelsen. Vi ska hålla på minst en månad till med reduktionsfisket.

Post Author: Jonas Lindstens