Under sommaren har vi fyllt på och byggt nya risvasar i Dansjön.

Risvasar är en metod för att skapa skyddade livsmiljöer för vattenlevande organismer, som fiskar och andra smådjur, genom att placera ris eller kvistar i vattnet. Syftet med att lägga ut risvasar är att skapa skuggade områden, gömställen och skydd för smådjur och yngel i vattnet. Vår förhoppning är att det ska hjälpa rovfiskens fortplantning så att fiskar som gös, abborre och gäddor kan få en starkare återväxt.

Bakgrunden till arbetet med risvasar är att vi genom provfisket har sett att återväxten hos rovfisken inte är tillräckligt bra. Vill du läsa mer om risvasar kan du göra det här.

Post Author: Jonas Lindstens