Nätfiske är enbart tillåtet för vattenägarna.

Det är tillåtet att max använda 3 nät som tillsammans max får vara 100 m.

Näten ska tas upp inom ett dygn.

Näten ska vara märkta med namn, telefon och fastighetsbeteckning. Är näten inte uppmärkta kommer fiskepolisen att ta upp näten. Om du saknar ditt nät, var god kontakta oss.