Du måste ha fiskekort för att få fiska, detta skall du alltid ha med dig vid fiske. Vid fisketillsyn skall fiskekortet visas för kontrollanten. Om du inte har giltigt fiskekort anmäls du till Polisen, för olovligt fiske.

Ertappas du under fiske med förbjudna eller för många redskap eller om du bryter mot någon av fiskevårdsområdets regler kommer du att anmälas och få betala en kontrollavgift på 500 sek.

Du är välkommen att från stranden eller från båt bedriva handredskapsfiske med mete, pimpel, spinn-, haspel- och flugfiskespö. Angeldon max 10 st, märkes med namn.

Även trollingfiske och dragrodd med djuprigg alt. spöparavan är tillåtet. Högst 4 spön får dock samtidigt användas vid fiske från båt med endast ett bete per spö.

Ungdomar upp t.o.m. 16 år får fiska gratis med handredskap.

För kortfiskare gäller också  fångstbegränsning max 3 fiskar per person och dygn av arterna Gädda, Gös och Öring.

FiskartMinimimåttMaxmått
Gädda40 cm80 cm
Gös45 cm70 cm
Öring40 cm70 cm
Ål70 cm