Dansjön och Furen ligger i Alvesta kommun och ingår i Mörrumsåns vattensystem.

Dansjön är ca 130 ha och ligger 5 km norr om Alvesta vid byn Lekaryd.

Furen är ca 360 ha och ligger 10km nordost om Alvesta mellan Härlöv och Ryd/Boatorp.

3 åar ingår också i FVO, Mohedaån, Åängsån och Lekarydsån.

Vanliga fiskarter är abborre, gädda, gös, mört, braxen och sutare. Information från provfisket finns i SLUs databas och kan ses för respektive sjö, Furen och Dansjön. Sjöarna ligger i södra Östersjön, 86 Mörrumsåns vattenavrinningsområde och Alvesta.