Provfiske i Furen med hjälp av Mats Bengtsson och hans kollega Magnus från Finnjasjöns FVOF. Vi började med provfisket 2019 och nyheten om detta kan ni läsa här.

Vi kommer att utföra provfisket varje år under 3-5 år för att få ett bra underlag att utgå ifrån. Därefter kommer provfisket att utföras vart tredje år. Man utför provfiske för att se vad som händer med fisken i sjöarna och se hur artsammansättningen förändras. Utifrån provfisket kan en åtgärdsplan tas fram.

Själva provfisket utfördes genom att man lade ut 10 st nät på förutbestämda platser i sjön, för att morgonen efter vittja dessa. Näten samlades ihop i 10 st olika spannar så att det kunde dokumenteras vilka fiskar som togs i vilket nät.

Efter att Einar A, Kjell J och Mats B hängt upp och vittjat alla näten dokumenterades vikt, längd och antal på varje fisk från stora fiskar till dom minsta av  Magnus och Roland.

Jobbet tog några timmar var färdigt framåt Lunch på dagen.

Vi väntar på resultatet som även ska redovisas på SLU s hemsida när allt är klart.

Post Author: Jonas Lindstens