Lördagen den 17 april rådde det en febril aktivitet nere vid kyrkan i Härlöv. Med hjälp av våra experter från Finjasjön lades två stycken storryssjor ut i Furen. Första steget var att förbereda nätet på land för att möjliggöra en enkel utsättning av näten för att sedan sätta ut näten med hjälp av draggar i Härlövviken. Man kan se ryssjorna från land genom att leta efter gula och röda dunkar som flyter.

En storryssja bygger på att man sätter ett nät från land som fångar upp fisken och leder den in i ryssjan. Målet är att placera den efter sträckor som mörten och braxen passerar på vägen till sina lekplatser.

Nätet längst till höger går från land och leder in fisken i öppningen och längst till vänster är själva ryssjan.

På måndagen den 19 april vittjades ryssjorna för första gången med ett lyckat resultat då flera kilo vitfisk fångades. Ryssjorna kommer att fortsätta vittjas varannan dag och vid behov varje dag.

Under reduktionsfisket simmar även gösar, abborrar och gäddor in i ryssjorna, dessa släpper vi tillbaka och vi har redan sätt flera fina exemplar av både gös och gädda. Vi har även sätt en och annan fin matabborre i samband med vittjningen. Fin fisk finns det i sjön!

Vitfisk från första vittjningen, enbart ett nät. Vi tar upp brax, mört, sutare och tusenbröder (små abborrar).

Post Author: Jonas Lindstens