I november har Dansjön och Furens fiskevårdsförening haft represanter med på Fiskevattenägarnas årliga utbildningskväll. På utbildning är alla fiskevårdsföreningar i regionen inbjudna att delta och på kvällen var det ca. 40 stycken deltagare. Syftet är att träffas och dela med sig av kunskap mellan fiskevårdsföreningarna.

Under kvällen presenterade Theoder Samuelsson från Länstyrelsen om vad som sker från Länsstyrelsens håll och berättade om deras arbete. Vid fiskekonferensen i Karlstad i september var det fokus på havet och Östersjön där man har stora problem. Nu senast är det sillen som är i kris. Läget för inlandsvattnen är mycket bättre.

En rolig nyhet är att fiskesport är populärt och det beräknas att det idag finns 1,7 miljoner människor i Sverige som utövar det.

I det stora hela var det en lärorik kväll med många diskussioner om hur vi ska ta hand om fiskevårdsföreningarna och fiskarna i våra sjöar.

Post Author: Jonas Lindstens