Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Dansjön och Furens fiskevårdsförening

Nyheter

Risvasar i Dansjön!

Under sommaren har vi fyllt på och byggt nya risvasar i Dansjön.

Risvasar är en metod för att skapa skyddade livsmiljöer för vattenlevande organismer, som fiskar och andra smådjur, genom att placera ris eller kvistar i vattnet. Syftet med att lägga ut risvasar är att skapa skuggade områden, gömställen och skydd för smådjur och yngel i vattnet. Vår förhoppning är att det ska hjälpa rovfiskens fortplantning så att fiskar som gös, abborre och gäddor kan få en starkare återväxt.

Bakgrunden till arbetet med risvasar är att vi genom provfisket har sett att återväxten hos rovfisken inte är tillräckligt bra. Vill du läsa mer om risvasar kan du göra det här.

Reduktionsfiske i Furen 2023

Vi har börjat med årets reduktionsfiske i Furen. Första steget var att förbereda nätet på land för att möjliggöra en enkel utsättning av näten för att sedan sätta ut näten med hjälp av draggar runt Oset i södra delen. Man kan se ryssjorna från land genom att leta efter gula och röda dunkar som flyter.

En storryssja bygger på att man sätter ett nät från land som fångar upp fisken och leder den in i ryssjan. Målet är att placera den efter sträckor som mörten och braxen passerar på vägen till sina lekplatser.

Sedan dess har vi vittjat dessa 2 varannan dag, dom första gångerna var det bara ca 10-20 kg vitfisk varje gång och sedan plötsligt var det 300 kg vitfisk i ryssjorna vid flera tillfällen.

Så totalt tom den 10/4 så har vi tagit upp 1080 kg vitfisk (uppdatering 18/6, totalt togs 1,8 ton vitfisk upp) mest små mörtar och en del braxar men inte så många. Det har även varit mycket Gösar ca 115 st och ca 60 gäddor även 2 st ålar har fastnat i ryssjorna.

Alla Gösar, gäddor, ålar och stora abborrar har släppts tillbaka i sjön.

Så det finns fisk i Furen. Gösarna är stora och fina fulla med rom även mindre gösar finns. Så föryngringen på gös verkar gå bra. Det har även varit några stora gäddor och även små.

Om det finns någon som är intresserad av att vara med och vittja så hör av er till någon i styrelsen. Vi ska hålla på minst en månad till med reduktionsfisket.

Gäddfabrik i Furen?

Under 2021 inspirerades Dansjön och Furens fiskevårdsföreningen av dokumentären ”Fiskarnas rike” och deras reportage om gäddfabriker. En gäddfabrik är ett område som är lämpat för gäddor att leka i och därmed föröka sig. Ett sådant område kännetecknas ofta av våtmarksliknande egenskaper, dvs. låg vattennivå, god växtlighet och en vandringsled för fiskar. Vill du läsa mer om gäddfabriker kan du göra det här.

Fiskevårdsföreningen diskuterade därför om det fanns några liknande möjligheter i anknytning till Dansjön eller Furen. En idé som kom upp var att det tidigare vandrat mycket fisk mellan Furen och Bodasjön. Efter expeditioner mellan sjöarna, på våren 2022, kom vi fram till att det kunde vara värt ett försök att göra Bodasjön till vår alldeles egna gäddfabrik.

Under året har vi därför samarbetat med Länsstyrelsen, Mörrumsåns vattenråd och andra aktörer för att få till gäddfabriken. På senhösten kom tillslut en grävmaskin som uppfyllde miljökraven och genomförde upprensningen i vattendraget. Nu väntar vi med spänning på att se om det blir en ökning av antalet gäddor i Furen, men som vanligt med åtgärder för biologisk mångfald är det svårt att se resultat snabbt.

Bakgrunden till projektet är att åtgärda den obalans mellan rovfisk och vitfisk som upptäckts i Furen i samband med provfisket, som ni kan läsa om här.

Info: Fiskarnas rike är en dokumentär gjord av Martin Falklind. Det tog 3 år att få till alla filmklipp och resultatet är enastående. I en tre delar lång serie visar Martin och hans team oss de olika typer av vatten som vi har, älvar, sjöar och hav. Dokumentären kan ses på Svt play.

Vittjande av ryssjorna för reduktionsfisket är i full gång

Under de senaste veckorna har vi vittjat ryssjorna. Det har blivit mycket fisk och idag kördes den första tanken iväg för att bli biogas. Det var totalt över 500 kg skräpfisk varav många och stora braxar, mycket mört som var ganska stora och en massa småfisk av både mört och abborre.

Något som också är roligt är att vi varje dag får släppa tillbaka en massa fina fiskar i sjön. En av dagarna släppte vi tillbaka 8 st fina romstinna gösar. 6 stinna gäddor, en Lake och ganska många fina abborrar i sjön.

Arbetet fortsätter i några veckor till och vi hoppas att fångsten fortsätter att vara god.

Bottengarnen är ilagda i Furen.

På söndagen den 10/4 utfördes isättning av två st Bottengarn i Furen. En ligger i Sjöanäsviken och den andra ligger vid Sandudden.

Det var sju från styrelsen , samt ett barnbarn som heter Ralf, två frivilliga som var intresserade,  en reporter från Lokaltidningen, och så var Mats och Magnus med från Finjasjön som hjälpte till med iläggningen.

Iläggningen tog ca 1,5 timme / bottengarn vädret var ganska blåsigt så det var ett tungt jobb som utfördes. Efter iläggningen kokade vi korv och drack kaffe som åt och drack med förtjusning.

På tisdag den 12/4 utför vi vittjning första gången av bottengarnen, Därefter skall det vittjas regelbundet tills vi tar upp ryssjorna.

Vi kommer att ta upp Brax, Mört, Sutare och småfisk . Abborrar över 10 cm och annan fisk släpps tillbaka i sjön. Anledningen till att vi gör detta är för att få en bättre balans mellan rovfisk och vitfisk i sjöarna.

Foto Lokaltidningen Växjö och Alvesta/Josefin Petersson

Tips på dokumentärer om sjöar och dess invånare

Just nu finns det flera bra dokumentärer som ger oss kunskap och förståelse för både sjöarna och deras invånare. Om ni vill ha bra kvällsunderhållning rekommenderar fiskevårdsföreningen dessa.

Fiskarnas rike är en dokumentär gjord av Martin Falklind. Det tog 3 år att få till alla filmklipp och resultatet är enastående. I en tre delar lång serie visar Martin och hans team oss de olika typer av vatten som vi har, älvar, sjöar och hav. Dokumentären kan ses på Svt play.

Om ni vill lära er mer om ålar så har uppdrag granskning gjort ett avsnitt om Åldöden där de går djupare på hur ålen lever och varför den håller på att dö ut. Även denna kan ni se på Svt play.

Utbildningskväll med Fiskevattenägarna

I november har Dansjön och Furens fiskevårdsförening haft represanter med på Fiskevattenägarnas årliga utbildningskväll. På utbildning är alla fiskevårdsföreningar i regionen inbjudna att delta och på kvällen var det ca. 40 stycken deltagare. Syftet är att träffas och dela med sig av kunskap mellan fiskevårdsföreningarna.

Under kvällen presenterade Theoder Samuelsson från Länstyrelsen om vad som sker från Länsstyrelsens håll och berättade om deras arbete. Vid fiskekonferensen i Karlstad i september var det fokus på havet och Östersjön där man har stora problem. Nu senast är det sillen som är i kris. Läget för inlandsvattnen är mycket bättre.

En rolig nyhet är att fiskesport är populärt och det beräknas att det idag finns 1,7 miljoner människor i Sverige som utövar det.

I det stora hela var det en lärorik kväll med många diskussioner om hur vi ska ta hand om fiskevårdsföreningarna och fiskarna i våra sjöar.